субота, 26. децембар 2015.

Godišnji horoskop za 2016. godinu (koji nas važni tranziti očekuju?)

images

Saturn u Strelcu kvadrat Neptun u Ribama (jun i septembar 2016)

Planeta ambicije i strukture je u nepovoljnom aspektu sa planetom koja predstavlja nematerijalno. Ovaj aspekt ukazije na destabilizaciju nekih strukutra koje su bile autoritativne u prošlosti i ovo je slabljenje religijskih organizacija koje su imale trvdo uporište u starim i konzervativnim idejama. Zatim, slabljenje tvrdih i konzervativnih naučnih organizacija, kao i nekih dosadašnjih naučnih argumenata. Neptun nagriza, rastvara i savija čvrste blokove Saturna koji su građeni godinama. Zbog toga je ovo vreme kada se pitamo: „Da li je sve samo u materijalnom i opipljivom?“ ili „Da li je ova realnost koj nas okružuje ipak iskrivljena, pa ono što smo mislili da je sigurno i stvarno postaje ustvari nesigurno i možda nije ni stvarno i realno?“

Prva situacija: Razmišljate da odete u inostranstvo i potražite sigurnost negde preko granice, ali ne ide sve po planu i čini vam se kao da ste slabi za takav poduhvat, a ustvari vas nagriza sumnja, jer ste nesigurni i pitate se „Da li je tako nešto razuman izbor?“

Druga situacija: Potrebno je ozbiljno, disciplinovano i zrelo da odgovorite na teže životne izazove, ali vas oni vas iscrpljuju, umorni ste od svega i osećate se  dezijorentisano, jer više niste sigurni u ništa. Jasno vam je da je još uvek potrebno da štedite i da se odreknete nekih zadovoljstava, ali se i dalje patite i osećate teret života, jer to što ste sa strane odvojili neku malu količinu novca ne otklanja osećaj patnje i tereta. Svaki put kada odvojite novčanicu, osećate da ste umorniji, da nemate snage i da se žrtvujete za nešto, a ustvari ne znate jasno za šta.

Treća situacija: Nedavno ste ostavili cigarete ili alkohol, ali ste toliko osetljivi i slabi, jer vam život postavlja teške i ozbiljne izazove da vam je potrebna cigareta ili čašica alkohola i vraćate se poroku, jer osećate da će vas bilo koji porok zaštiti od osetljivosti i pomoći će vam da pobegnete od realnosti.
Saturn ima realne i razumne planove, dok Neptun ima intuiciju i maštu i ovo je zamka koja vas može omesti u ostvarenju planova, jer je negde u vama prisutan strah da se prepustite mašti, intuiciji ili nekom unutrašnjem glasu. U izvoru je strah da se slobodno prepustite kreativnoj energiji koja ostaje blokirana i zbog toga ne može da se materijalizuje ili stvara čvrsta dela. Takođe, postoji i zamka koja vas može potpuno uvuću u svet snova i mašte , međutim ništa iz tog sveta ne možete da realizujete, jer nemate čvrst plan „kako?“ i „na koji način?“ i previše ste se udaljili od realnosti u smislu da su vaši snovi ipak nerealni. Kada su Saturn i Neptun u kontaktu onda je prisutan i izazov „Sanjaj i maštaj, ali ostani obema nogama na zemlji.“

Saturn predstavlja strepnju i strah, kao i sva pitanja koja su povezana sa našom sigurnošću i egzistencijom, a ono što Neptun traži od nas u kontaktu sa Saturnom jeste prihvatanje patnje, pa i neke uloge žrtve, ako želimo da budemo verni snovima koje imamo. Žrtva mora biti jasna, a to znači „Znam zašto se žrtvujem“.

Saturn u Strelcu u kvadratu sa Neptunom u Ribama, postavlja pred nama izazov: „Kako ostati veran svojoj mašti i snovima, a istovremeno ostati i odgovoran za sva egzistencijalna pitanja“ i „Kako sačuvati svoj svet koji je satkan samo od osećanja, a ostati i razuman?“ Prema tome, ovo je vreme izazova između realnosti sa jedne strane i snova ili mašte sa druge strane. Ako uđemo u identitet „maštovite osobe“ da bi se ostvarili kroz kreativnost  i ostali u svom svetu snova, onda ćemo se konfrotirati sa onom surovom i realnom stranom života u kojoj se od nas traži da budemo razumni i praktični. Konfrotiraćemo se i sa ljudima, koji razumeju i prihvataju samo svet činjenica i realnosti. Ako uđemo u identitet „realne i razumne osobe“ kako bi mogli da odgovorimo na sve izazove koji su važni radi materijalne sigurnosti, onda ćemo morati da se konfrotiramo sa sopstvenim snovima, kao i sa svim onim situacijama u kojima se traži da budemo kreativni, intuitivni, umetnički i emotivni. To je slično kao kada napravite bilo šta u čega ste utisnuli maštu i kreativnost, a onda dobijete ukor i osudu: „To što si napravio možda i jeste lepo, ali nema praktičnu svrhu i ne može imati praktičnu korist.“

1094685_167187666798100_2103902988_o


Međutim, kod ovog aspekta, intuicija i unutrašnji glasovi, kao i prihvanje jasne uloge žrtve, za neke mogu biti rešnje da bi preživeli restrikcije i ograničenja koje nameće Saturn. Možda ćete morati da se vratite i oslonite na ono što imate, koliko to god da jeste, pa i najminimalnije ili na ono što je najnužnije (ni milimetar preko toga) uprkos iskušenjima da se prepustite slobodnijem životu. Saturn predstavlja vreme i u aspektu sa Neptun ukazuje da postajemo ranjivi na vreme zato što nas pod uticajem ovog aspekta, pritiskaju obaveze, realnost života i vremenski rokovi kojima smo ograničeni i osećaj za vreme postaje kao rana od koje postajemo slabiji.

Ovaj kavdarat ukazuje i na duhovna ograničenja, ali i ograničenja od strane ljudi, društvenih pravila, tvrdih sistema, vlada, jer je cilj ograničiti i poljuljati naše ideale i želju da se kroz njih oslobodimo. Zbog toga je  na globalnom nivou ovo  slika „sveta koji pati“. Saturn se nalazi u Strelcu, a ovaj znak vlada obrazovanjem, učenjem, religijom i našim pogledima na svet koji su usmereni u budućnost i mnogi naši stavova mogu da se promene po ovim pitanjima. To je zbog toga što   pod uticajem ovog aspekta dolazi do slabljenja, razvodnjavanja i podrivanja svega onog u čega smo pre toga čvrsto verovali. Zato ovaj aspekt predstavlja fazu kroz koju ćemo proći, a kroz koju ćemo osetiti nedostatak jasnoće i obeshrabrenost, ali prvenstveno zbog toga zato što je potrebno da neke snove i ideale stavimo pod ispit Saturna ili da neka dosadašnja čvrsta uverenja sagledamo iz totalno drugog ugla, a taj ugao zahteva da pređemo iza granice fizičkog, realnog i materijalnog. Ovaj tranzit predstavlja povećanje bolesti zavisnosti i depresije, jer kao što sam već spomenula kada je čovek pritisnut surovom realnošću, onda često pod uticajem ovog aspekta na taj način traži beg od realnosti, problema i odgovornosti koje život postavlja pred njega. Ovo su smrtonosni otrovi i otrovne tečnosti, zagađenja vode i mora, tako da je aspekt značajan za svetsku ekologiju.

Poznato je da je Saturn već duži period u znaku Strelca i da ostaje u ovom znaku sve do decembra 2017. godine. Saturn u Strelcu je pokrenu aktulene migracije. Zatvaraju se granice, postavljaju se prepreke i na granicama se podižu zidovi i žice, što je sve u simbolici Saturna. Na granicama je strah i sa jedne i sa druge strane. Saturn u Strelcu je strog kontrolor na granicama između država i sprovodi strogo  propise. Ključne reči za Saturna su embargo, prepreke, nestašice i propisi, a s obzirom da je Saturn u Strelcu onda se sve ovo odnosi na granice između država.  Ne putuje se lako, jer su na putevima prepreke, stroge kontrole i zabrane. Prisutno je otuđenje i nepoverljivost između država. Uvode se kontrole i zabrane, privremeno se ponegde ukida Šengenski sporazum ili se zaustavlja slobodno kretanje ljudi i vozila. Strelac je povezan sa putovanjima i iseljenjima, međutim sa Saturnom ovo nisu iseljenja i putovanja iz uživanja i zadovoljstva, već su uslovljena moranjem, nuždom, siromaštvom i nemaštinom i opet bežanjem od surove realnosti života.

1175353_515091651894465_2141540760_n

U martu, aprilu, maju, junu i julu 2016. godine Jupiter u Devici će formirati trigon sa Plutonom u Jarcu. Ovaj povoljan aspekt obuhavata zemljane znakove Devicu i Jarca i ukazuje na potencijal da se učini korak napred sa planovima koji se odnose na materijalnu sigurnost i pitanja vezana sa status, karijeru i profesiju. Međutim, aspekt otvara vrata onima, koji već imaju moć i kontrolu i koji se ne ustručavaju da idu na „sve ili ništa“, pa kada su i okrutni načini u pitanju kako bi sačuvali kontrolu i moć. Sa Plutonom u Jarcu prisiljeni smo da se suočimo sa istinama koje se odnose na korupciju, pohlepu i manipulaciju od strane onih struktura, koje imaju moć nad finansijama i na taj način kontrolišu svetom. Međutim, ovaj trigon ukazuje bar na tračak, one male nade, jer je Jupiter ipak u Devici u nepovoljnom dostojanstvu (mala nada) da bi se bar malo povećala moć običnih ljudi, ali samo i samo kod onih, koji ostaju verni svom razumu koji se  koristi isključivo za pitanja onog malog, dosadnog i obavezujućeg svakodnevnog života. Možemo osetiti i mali rast praktičnih rešenja za neke od najvećih problema sa kojima se društvo susreće kao što su izbegličke krize, klimatske promene, briga za životinje. Jupiter u Devici u trigonu sa Plutonom u Jarcu je povoljan za  promovisanje ideja, kao i njihovu praktičnu primenu za dobrobit životinja, bezbednost zdravlja, hrane i životne sredine. Međutim, ovo je i rast korporacija koje su na vlasti, vladinih agencija i finansijskih institucija.

Jupiter ostaje u Devici sve do 09. septembra 2016. godine kada ulazi u Vagu. Prema tome sve do septembra ostajemo verni kritičkim analizama iz kojih učimo da uvidimo svoje sopstvene mane, jer ako ih ne uvidimo, ne možemo biti spremni za ulazak Jupitera u Vagu, koji će traži od nas aktivnije udruživanje i povezivanje sa drugima kroz partnerstva. Zbog toga je potrebno sve do septembra ostati u procesu kritičkog procenjivanja sopstvene ličnosti da bi nakon toga bili spremni za susret i odnose sa drugim ljudima. Boravak Jupitera u Devici od nas prvenstveno zahteva prihvatanje procesa da kroz razumnost, praktičnost i detaljnost posmatramo svet oko sebe, jer samo na taj način možemo i biti sposobni za planiranja i da ne dozvolimo bilo šta da izmakne našoj pažnju, jer samo na taj način Jupiter u Devici donosi malu nagradu. Samo su želja za znanjem, potreba za redom i urednošću, trezvenost i razumnost, metodičnost i analitičnost nada da se ima vera u život iz ugla Jupitera u Devici. Dok god je Jupiter u Devici bavimo se materijlanim i konkretnim. Sa Jupiterom u Devici, potrebno je da prihvatimo i neku podređenu ulogu ili položaj, jer na taj način takođe dolazimo do većeg razumevanja drugih ljudi, što je potrebno pre nego što Jupiter uđe u Vagu.

Analiziranje i selektovanje činjenica na intelektualan, objektivan i pedantan  način nudi mogućnost da ostanemo u igri i prihvatimo pozitivno svakodnevnicu u kojoj se nalazimo. Prema tome, sve je ovo potrebno pre nego što u septembru Jupiter uđe u Vagu kada će otvoriti period koji će od nas tražiti učestvovanje u jednoj većoj celini, prvo sa partnerom, a onda i sa drugim ljudima.

1016763_520104344779451_1895846251_n

Jupiter ulazi u Vagu u 9. septembra 2016. godine.

Ulazak Jupitera u Vagu predstavlja proces kada se vraća vera i nada: „Udruživanje sa drugima kroz odnose i partnerstva je pozitivan izbor.“ Ovo je period kada iz jedne prethodne faze u kojoj smo bili sumnjičavi, skeptični, pa i usamljeni, ulazimo u fazu kada opet počinjemo da verujemo u druge ljude, ali i u veze, odnose i brak. Ovo je period kada se vraća poverenje u udruživanje na ravnopravnoj partnerskoj osnovi, pa ako su u prethodnom periodu brakovi stagnirali ili ako su se u manjem procentu realizovali, vreme je da se taj procenat uveća. Međutim, zapamtite ovo su veze, odnosi i brakovi, koji zaista nastaju samo ako postoji pozitivan stav, kao na primer: „Ova veza će me podići i on (ona) može da me usreći“ ili „Imati partnera pored sebe je najveća sreća u životu“. Slično kao kada verujete da je partner sposoban da unapredi vaš društveni položaj, materijalni život ili da vidite šansu za rast kroz partnerski odnos ili brak.

Jupiter u Vagi predstavlja fazu kada postoje povoljne okolnosti da se uspostavi ravnoteža između bliko kojih stvari koje su u sukobu. Ovde se razvoj dešava spolja, a to je kroz spoljašnje  okruženje, društvene aktivnosti, partnerstva, prijatelje, saveznike… Društveno svestan odnos je važan, ali period Jupitera u Vagi je i doza idealizma: „Svaki odnos se može dovesti do savršenstva“, mada savršenstvo nepostoji, ali vi to ne možete reći Jupiteru, jer ova planeta veruje u ideal. Udruživanjem sa drugima i komunikacijom na relaciji „Ja – spoljašnji svet“  imamo šansu da uradimo dobre stvari i društvena iskustva nam mogu širom otvoriti vrata. Međutim, zapamtite, morate biti potpuno otvoreni, potpuno novi, sveži, opušteni i potpuno oslobođeni od prošlosti, starog, tradicionalnog, konzervativnog, spremni na potpuno nove pristupe i bez bilo kakvih predrasuda da bi se usaglasili sa Jupiterom.

U novembru 2016. godine Jupiter u Vagi formira kvadrat sa Plutonom u Jarcu. Ovo je borba između pozitivne i vedre strane sa jedne strane i tamne i mračne strane sa druge strane. Borba između dobra (Jupiter) i zla (Pluton), pa na opštem nivou ovaj aspekt će se manifestovati kroz borbu sila dobra i sila zla ili kroz borbu onih struja i ljudi, koji veruju u mir i mirna rešenja sa jedne strane i sa druge strane sila tame i mraka zainteresovanih za moć i kontrolu koju žele da zadrže po svaku cenu, pa i uz najrazornijie metode. Ovo je slika borbe između sveta koji veruje u mogućnost neke nove i bolje budućnosti i dela sveta koji veruje u ratove i agresiju kao opciju rešenja. Međutim, istovremeno će Jupiter u Vagi biti i u sekstilu sa Saturnom u Strelcu, što je povoljan aspket za napredne i nove ideje i rešenja i njihovo propagiraje u javnosti, diplomatskim naporima, političkim krugovima, a koje daju nadu u bolju i pozitivnu budućnost i koje sa ovim aspektommogu i da se konkretizuju i materijalizuju (Saturn). Pred kraj 2016. godine i u 2017. godini očekuje nas opozicija između Jupitera u Vagi i Urana u Ovnu, ali ovaj aspekt ćemo ostaviti za 2017. godinu.

Jupiter u Vagi predstavlja ekspanziju i povoljne promene u modnoj industriji, umetnosti, estetskoj hirurziji, kao i ekspanziju u trgovini kozmetikom, preparatima za negu i lepotu, kao i svega onoga što ima namenu za ulepšavanje i podmlađivanje. Slično kao ekspanzija estetskog i lepog,  jer Jupiter u Vagi kaže „Dok god sam lep i privlačan imam i osmeh na licu i nadu u život.“  Znam, znam, jer sada slede komentari da lepota izvire iz unutrašnjost, međutim vaši stavovi su vaši stavovi, a Jupiterov stav u Vagi jeste bavljenje lepotom kao spošljašnjom formom.

Srećna vam Nova godina. Želim vam zdravlje i uspeh.

Нема коментара:

Постави коментар