четвртак, 18. јануар 2018.

Evo šta se dešava u našem telu kada se prekrstimo: Neverovatna moć časnog krsta!

Onaj momenat kada se prekrsti voda ili hrana, ona se oslobađa svih nečistoća i bakterija, tvrde ruski naučnici.

 

Istraživanja, koja su sprovedena u laboratoriji medicinsko-bioloških tehnologija “NII” za industrijsku i morsku medicinu (Moskva), postala su prava seznacija. Naučnici su eksperimentalno dokazali da krsni znak ubija mikrobe i menja optičke osobine vode.
 
„Potvrdili smo da drevni običaj da se hrana i piće krsti pre jela ima duboki mistični smisao“, kaže fizičar Angelina Mahalovska.
 
„Iza toga se krije praktična korist: hrana se očišćava bukvalno u trenu. To je veliko čudo koje se dešava bukvalno svaki dan.“
 
Svoja istraživanja snage krsnog znaka Angelina Malahovska je sprovodila skoro 10 godina. Sprovedena je velika serija eksperimenata, koji su više puta provereni, pre nego što su objavljeni njihovi rezultati.
 
Oni su fenomenalni: otkrivena su jedinstvena bakteriološka svojstva, koja voda poseduje posle osvećenja molitvom i krsnim znakom. Otkrivena je nova, ranije nepoznata osobina Božije Reči da preobražava strukturu vode, značajno povećavajući njenu optičku gustinu u kratkoj ili ultravioletnoj spektralnoj oblasti.
 
Sama mogućnost tih istraživanja je za Angelinu Malahovsku i njene kolege Peterburžane postala čudo – ona nisu bila finansirana, niti su predstavljala predmet istraživanja “NII”.
 
Ali naučnici su najveći deo posla uradili besplatno – samo radi toga da bi ljudima pružili mogućnost da osete i uvide isceliteljsku Božiju silu.
 
Naučnici su proverili dejstvo molitve “Oče naš” i krsnog znaka na patogene bakterije. Radi istraživanja su uzeti uzorci vode iz raznih basena- bunara, reka, jezera. Svi uzorci su sadržali zlatnu stafilokoku i još jednu uvek prisutnu vrstu bakterija. Ali pokazalo se da se posle pročitane molitve “Oče naš” i osenjivanja uzorka krsnim znakom, ta količina štetnih bakterija smanjivala za 7, 10, 100 i čak i više od 1000 puta!
 
Prema uslovu eksperimenta – radi isključenja uticaja mogućeg smućivanja – molitvu su čitali i verujući i neverujući ljudi, i pored svega se broj patogenih bakterija u raznim sredinama (sa raznim vrstama bakterija) smanjivao u poređenju sa kontrolnim vrednostima.
 


Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Uočljiv je, takođe, i blagotvoran uticaj molitve i krsnog znaka na čoveka – kod svih ispitanika se stabilizovao pritisak, i poboljšani su rezultati analize krvi. Zadivljujuća je činjenica da su se pokazatelji menjali u tačno potrebnom pravcu za isceljenje: pritisak hipotonika se povećavao, a hipertonika smanjivao.
 
Primećeno je takođe da ukoliko se čovek osenjivao krsnim znakom nepažljivo, nemarno spojivši tri prsta, ili ne dotičući neophodne tačke na telu (sredinu čela, centralni deo iznad želuca (solar plexus), kao i udubljenja na desnom i levom ramenu), onda je pozitivan rezultat dejstva bio mnogo niži ili ga uopšte nije bilo.
 
Naučnici su izmerili optičku gustinu vode i posle njenog osenjivanja krsnim znakom i osvećenja.
 
„Pokazalo se da se optička gustina vode u poređenju sa njenom normalnom vrednošću posle osvećenja povećava“, objašnjava Angelina Malahovska.
 
„To znači da voda kao da “razlikuje” smisao izgovorenih molitvi nad njom, “pamti” taj uticaj i čuva ga određeno vreme što se vidi po povećanoj optičkoj gustini. Ona kao da se “napaja” svetlošću. Ljudsko oko naravno ne može da ulovi te isceliteljske promene strukture vode, ali spektrograf daje objektivnu ocenu te pojave.“
 
Krsni znak menja optičku gustinu vode praktično trenutno. Optička gustina vode, koja je osvećena osenjivanjem krsnim znakom od strane običnog vernika se povećava skoro 1.5 put! A kada to isto uradi sveštenik – skoro 2.5 puta! To jest zaključuje se da voda “razlikuje” stepen osvećenja od strane mirjanina ili sveštenika, čiji su prsti desne ruke sklopljeni radi blagoslova tako da izobražavaju prva slova Hristovog Imena.
 
Interesantan je i rezultat osvećenja vode od strane krštenog, ali neverujućeg čoveka, koji ne nosi krstić na grudima. Pokazalo se da voda “razlikuje” čak i stepen vere – njena optička gustina se izmenila samo za 10%!
 
Zaista – “po veri vašoj – neka vam bude!”
 
Pošto se ljudski organizam sastoji od nešto više od dve trećine vode, to znači da je Bog pri stvaranju u nas ugradio takav sistem fizičkih kanala, koji reguliše sve biohemijske procese u organizmu, i koji jasno “prepoznaje” Ime Isusa Hrista!
 
Može se reći da je krsni znak – generator svetlosti. Optička gustina vode se nije promenila (povećala) ni pri kakvim drugim položajima prstiju ruke (dlana, ili pri nepažljivom spajanju prstiju, ili brzim mahanjem ruke bez strahopoštovanja).
 
Već više od jedne decenije petrogradski inženjer-elektrofizičar Angelina Dominikovna Malahovska, član Saveza “Pravoslavni naučnici Rusije”, izučava svojstva, reklo bi se, nenaučnih pojava: silu krsnog znaka i Božije Reči, isceliteljska svojstva svete vode i dr.
 
U prepisci sa našom redakcijom naučnica je primetila da se mnogi pravoslavni odnose oprezno prema njenom radu, ali postoje i oni koji ga podržavaju. Rezultat njenih istraživanja je knjiga “O tajni svete vode”, koja je u malom tiražu izašla nedavno iz štampe, a recenziju je uradio predavač Sankt-Peterburške Duhovne akademije, kandidat bogoslovskih nauka o.Kiril (Zinkovski). Po njegovom mišljenju, “davno poznate činjenice iz crkvene prakse nalaze u datom radu naučno-eksperimentalnu potvrdu”, i ta istraživanja “mogu da postanu novo svedočanstvo istinitosti Jevanđelja i Pravoslavlja u našem veku maloverja i sumnji”.
 

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Knjigu koja je stigla u našu redakciju smo u Moskvi pokazali predsedniku ekspertne grupe za opis čudesnih pojava, P.V.Florenskom. “To nije ništa novo” – odgovorio je profesor – “što Malahovska piše, da posle čina osvećenja voda menja svoju fizičku gustinu. O tome je pisao još moj deda (o.Pavle Florenski – ured.)”
 
Međutim, rad A.D.Malahovske je jedinstven i u njemu ima mnogo novih činjenica. Naučno istraživanje je po ideji, trebalo da “skine pokrov tajnovitosti” sa čuda, i da ga pretvori u u običnu činjenicu naučnog eksperimenta. Ali sve se desilo potpuno suprotno. Rezultati su toliko porazni, da sama fizičarka priznaje: nama ostaje samo da osećamo strahopoštovanje pred Božijim delovanjem u našoj grešnoj prirodi. Navodimo njena svedočanstva.
 
Iz Jevanđelja znamo, da je Gospod Svojom silom isceljivao bolesne u trenutku, pri čemu je isceljivao i takve bolesti, koje su neizlečive i do dan-danas: gubu, posednutost, slepoću od rođenja, potpunu paralizu itd. A da ne govorimo već o tome, da je vaskrsavao iz mrtvih. I evo već više od 2000 godina se nastavljaju slična čuda isceljenja bolesnih, koji se s verom u Boga obraćaju ka Tajnama Pravoslavne Crkve, ka isceliteljskoj, blagodatnoj sili njenih čudotvornih ikona, svetih moštiju, svete vode. Na moje oči se od 13 bolesnih poklonika u Počajvesku Lavru 12 (!) vratilo zdravo. Znam to i iz ličnog iskustva: posle neuspešnih pokušaja “lečenja” kod sektaša i “iscelitelja”, vrativši se u krilo Pravoslavne Crkve, izbavila sam se od mnogih bolesti i pronašla zdravlje i duševni mir.
 
Kao naučnik, zainteresovala sam se time kako se to dešava, a posebno kako na crkvene tajne reaguje voda, koja sačinjava 70% i više procenata našeg organizma. U analizama uzoraka nevske vode, koje su urađene u laboratorijama Sankt-Peterburškog “Vodokanala” se pokazalo da u njoj nema ni milioniti deo tragova srebra. Međutim posle osvećenja ta ista voda se ne kvari i postaje isceliteljska, ubijajući bakterije. Ja sam pokušala da proverim dejstvo molitve “Oče naš” i pravoslavnog krsnog znaka na patogene bakterije. Za istraživanje su uzeti uzorci voda iz različitih vodenih izvora: bunara, reka, jezera, koje su sadržale crevni bacil, zlatnu stafilokoku i druge bakterije. Pokazalo se da ukoliko se pročita molitva “Oče naš” i uzorak oseni krsnim znakom (kada su prsti skupljeni po pravoslavnom), količina štetnih bakterija se smanjivala za 7, 10, 100 i čak i više od 1000 puta!
 

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Urađeno je više desetina provera uz učešće pravoslavnih ljudi, i u svim eksperimentima je utvrđena ista osobina.
 
Razumevanje i osmišljavanje te činjenice je postalo moguće posle istraživanja optičkih svojstava vode, a pre svega njene optičke gustine. Istraživanja su vršena u laboratoriji medicinsko-bioloških tehnologija “NII industrijske i morske medicine”.
 
U nizu eksperimenata, koji su vršeni tokom dve godine, istraživane su optičke gustine sledećih voda:
 
Sveta voda Malog osvećenja; Voda iz vodovoda uzeta na dan Bogojavljenja; Krstovdanska voda iz crkve, Osvećena na Praznik Bogojavljenja; Sveta voda iz reke Jordan (Jerusalim); Sveta voda iz različitih svetih izvora Rusije i Ukrajine.
 
Pored toga, istraživano je dejstvo molitve i krsnog znaka na običnu vodu iz vodovoda (vodu su osenjivali mirjani i sveštenici). Takođe je istraživana dinamika promene optičke gustine vode od trenutka uzimanja uzorka. U osnovi metode spektroskopije, kao što je poznato, je osobina atoma hemijskih elemenata da apsorbuju svetlost određene talasne dužine. Analiza rezultata merenja je pokazala zadivljujuću stvar: posle osvećenja od strane jereja obična voda iz vodovoda zadobija nova optička svojstva – značajno (radi jednostavnosti objašnjenja ne navodimo cifre i formule – ured.) se povećava njena optička gustina!
 
To znači sledeće: kao prvo, reči molitve su adekvatne dejstvu ne zvučnih talasnih dužina, kao pri običnom govoru, već svetlosnih! A svetlost se prostire milion puta brže nego zvuk. Drugo, do danas se smatralo (zakon Lamberta – Bugera – Bera) da su promene optičke gustine rastvora povezane samo sa konkretnom promenom jonsko-molekulskog sastava rastvora, to jest sa promenom koncentracije rastvora.
 
Međutim, dejstvo reči molitve ima potpuno drugi mehanizam delovanja, jer niko hemijskim putem nije menjao početni sastav uzetog uzorka vodovodske vode. Znači, upravo Božija blagodat, prizvana u rečima molitve, je izmenila optičku gustinu vode.
 
Pri činu osvećenja se mogu čuti posebne reči: "…Priđite, primite svi Duha Premudrosti, Duha Razuma, Duha straha Božijeg, Hrista koji nam se javlja".
 
Te reči sadrže u sebi veoma duboki smisao: one označavaju odziv živog gospoda kao odgovor na molitvenu prozbu sveštenika – to jest Gospod nam kaže: "Primite Hrista koji vam se javlja".
 

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
U tom tajanstvenom, mističnom trenutku Gospod, se nevidljivo za naše oči javlja silaskom Svetog Duha na vodu, dajući toj vodi moljenu isceliteljsku silu za dušu i telo. I voda se odmah “odaziva” – povećava se njena optička gustina u ultravioletnoj sprekrtalnoj oblasti. Ona kao da se “ispunjava” svetlošću. Ljudsko oko naravno ne može da uhvati te isceliteljske promene strukture vode. Ali instrument (spektrograf) daje objektivnu ocenu te pojave i neopovrgnut dokaz silaska blagodati Duha Svetoga na vodu koja se osvećuje.
 
Na osnovu rezultata eksperimenata je formiran grafik, sa koga se vidi, da su vrednosti optičke gustine vode iz reke Jordan, gde se krstio Gospod naš Isus Hristos pre više od 2000 godina, praktično istovetne sa vrednostima optičke gustine svete krstovdanske vode iz crkve, osvećene na Bogojavljenje. Jordan i Neva imaju različite geografske položaje, različit sastav zemljišta, razlicitu klimu, pa samim tim i različitu gustinu vode, ali jednom godišnje – na praznik Bogojavljenja – njihovi optički parametri se skoro u potpunosti poklapaju!
 
Promena optičke gustine Svete vode (Krstovdanske i vode uzete iz reke Jordan) u zavisnosti od vremena čuvanja uzorka:
 
1 – Sv. Krstovdanska voda iz Crkve, uzeta 19.01.2001. godine, datum eksperimenta – 05.10.2001. godine
2 – Sv. Krstovdanska voda iz Crkve, uzeta 19.01.2001. godine, datum eksperimenta – 27.05.2003., 11.12.2003. godine
3, 4 – Sveta voda iz reke Jordan, datum eksperimenta 27.05.2003., 11.12.2003.
5 – obična vodovodska voda, pre osvećenja

 
Optika ima veze sa svetlošću. Sam Hristos kaže u Novom Zavetu: “Ja Sam Svetlost svetu” (Jn. 8, 12). Još su drevni bogoslovi -isihisti ispoljavali interesovanje za prirodu Božanske nematerijalne Tavorske svetlosti, koju je Gospod pokazao učenicima na gori Tavor. Oni su Ga videli u “vidu zlata, koje je ispunilo prostor”. Svake godine na pravoslavni Vaskrs silazi Blagodatni Oganj u Hramu pored Groba Gospodnjeg – i to je takođe svetlost! I Vaskrsenje Gospoda našega Isusa Hrista se takođe desilo u ozarenju posebne svetlosti, koje je ostavilo Njegov fotografski otisak na Turinskoj plaštanici – pogrebnoj odeždi.
 
I više od toga – samo stvaranje materije je povezano sa posebnom “svetlošću”, o kojoj se govori u Bibliji. Bog je stvorio “svetlost” prvi dan, što ukazuje na njeno “fundamentlano” mesto u jerarhiji života. I to nije bila obična sunčeva svetlost – jer su sunce i ostačle zvezde stvorene tek četvrtog dana. Nije slučajno svetlost na slavjanskom “svet”, to nije samo svetlost, već i “zemlja”, cela “vaseljena”. Nije li to zbog toga što je sve oko nas prožeto iskonskom, Tavorskom svetlošću preobraženja?
 
Svetlost je životvorna i isceliteljska, a posebno njena ultravioletna zračenja. Naučnici (nemački fizičar Riter) su to otkrili tek 1841 godine, i to hemijskom metodom. Uskoro su otkrili baktericidno dejstvo tog zračenja, koje se primenjuje i do dan-danas na poliklinikama pri “zagrevanju”, u domaćim lampama itd. To je obično ultravioletno zračenje. Ali ako se govori o Tavorskoj svetlosti, onda njeno dejstvo može da bude čudotvorno.
 
Nisu uzalud askete-isihisti, iznuravajući se u pustinjama i skoro ničim se ne hraneći živeli 80, 90 i čak i više od 100 godina. Njihova tela su se već za života toliko preobražavala, da su potom postajala netruležne mošti. A po njihovim molitvama, struktura voda u tim oblastima, gde su oni živeli, se toliko menjala, da prirodna izvorska voda čak i posle nekoliko vekova daje isceliteljsku snagu onima, koji sa verom prilaze da se poklone svetom ugodniku.
Iz navedenih istraživanja se vidi da voda, svetlost i reč molitve mogu međusobno da deluju. I u osnovi svega je Reč. Njom je stvoren svet (“U početku beše Reč, i Reč beše u Boga”), i njom se uz Božiju pomoć nastavljaju čuda na zemlji.

 

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
 Izvor Stil.kurir.rs

Najjača živa sila: Evo šta se dešava sa nama kada popijemo svetu vodu!

Ako neko želi da sazna zašto baš preko vode daje blagodat, a ne preko nekog drugog elementa, neka uzme Sveto Pismo pa će mu biti jasno.

   

Osvećena voda postaje "živa voda", spasonosna i osvećujuća "voda života", jer u sebi ima blagodat i silu Duha Svetoga. Ona silom Božijom zadobija "blagodat duhovnu i silu dejstvujuću", dok van Trojičnog Boga, voda ostaje najobičniji element.
 
U Pravoslavnoj Crkvi postoji "malo"  i "veliko" osvećenje vode.
 
"Malo" osvećenje vode se vrši veoma često, dok se "veliko" osvećenje vrši prvenstveno na dan Bogojavljenja, ali i drugim prilikama.
 
Osvećenje vode se vrši prizivom Duha Svetoga.
 
Treba znati da se osvećenje vode ne vrši na magijski način, nego tu postoji i čovekovo slobodno saučestvovanje. Vernici u raznim prilikama uzimaju osvećenu vodu putem pijenja ili putem škropljenja. Na taj način oni primaju blagoslov raspetog i vaskrslog Sina Božijeg Isusa Hrista.
 
Drugim rečima, osvećena voda ima daleko veći značaj nego štoje to bio slučaj sa upotrebom vode prilikom pranja i očišćenja ljudi udrugim religijama.
  
Foto: Profimedia 

"Voda posle priziva Svetoga Duha i Njegovog prisustva u istoj, nije više obična voda, nego je ona postala osvećena. Drugim rečima, ona je zadobila iskupiteljski značaj i osobinu, postala je "živa voda", spasonosna, osvećujuća i životonosna – "voda života", jer ima u sebi blagodat i silu Duha Svetoga - "silu osvećenja", to jest, u njoj je prisutan sam Duh Sveti koji čini da voda postane sveta i spremna da osveti, presazda i usini one koji se u njoj krštavaju.
 
Tačno je, dakle, da postoji voda, ali sve je od blagodati Duha Svetoga, koji je "zalog života". Drugačije rečeno, osvećena voda silom Božijom zadobija "blagodat duhovnu i silu dejstvujuću", a van Trojičnog Boga voda ostaje najobičniji element (obična materija), i kao takva nemoćna da pruži čoveku bilo kakav duhovni preporod.
 
Ali treba znati da svu svoju "silu“ osvećena i "živa" voda duguje svemoćnoj i čovekoljubivoj Svetoj Trojici. To je bio razlog da Kavasila poistovećuje „živu vodu“ (sr. Jn. 4, 10 14) sa slavom Božijom, a slava Božija je netvarna „svetlost“ u kojoj živi Bog (sr. Ps. 103, 2), odnosno, slava Božija se poistovećuje sa blagodaću Božijom.
 
O tome svedoče Dela Apostolska. Prvomučenik Stefan "pun Duha Svetoga, pogledana nebo i vidje slavu Božiju“ (Dap. 7, 56).
 
Blagodat ili božanska energija pripada svima Trima Licima Svete Trojice i ljudima se daje trijadološki: od Oca kroz Sina u Duhu Svetom.
 
O značaju vode, o njenoj simbolici i božanskoj blagodati koju osvećena voda ima, karakteristične su reči svetog Kirila Jerusalimskog:
 
"Ako neko želi da sazna zašto baš preko vode daje blagodat, a ne preko nekog drugog elementa, neka uzme Sveto Pismo pa će mu biti jasno. Voda je nešto izuzetno veliko, i najbolje između četiri elementa sveta. Nebo je obitalište Anđela, a nebesa su od vode; zemlja je boravište ljudi, a ona je od vode; i pre svega šestodnevnog stvaranja onoga što je postalo, Duh Božiji nošaše se nad vodom (Post. 1, 2). Voda je početak sveta, a početak Jevanđeljaje Jordan. Izrailj se kroz more oslobodio od faraona, a sloboda svetu od greha, daje se preko Krštenja u vodi Rečju Božijom (Ef. 5, 26).
 
Tamo gde Bog sklapa savez sa nekim, tu je i voda. Posle Potopa, bi zaključen savez  sa Nojem; Zavet Izrailju dođe sa gore Sinajske, ali posredstvom vode, vune crvene i isopa (Jevr. 9, 19)“.
 
Voda se dovodi u vezu sa početkom hrišćanskog života – sa Krštenjem; koristi se u svetoj Tajni Evharistije; sačinjava osnovni elemenat prilikom vršenja službi za osvećenje i blagosiljanje vascelog čoveka; pominje se u mnogim molitvama Pravoslavne Crkve. 

Foto: Profimedia 

Izvor Stil.kurir.rs

Bogojavljenska vodica: Šta se radi sa starom kada se unese nova u dom?

Velika je dilema među vernicima koliko dugo mogu da čuvaju svetu vodicu i šta da rade sa starom kada stigne nova

 

Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju danas veliki hrišćanski praznik – Bogojavljenje. Na današnji dan proslavlja se uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan.
 
Danas se u svim crkvama i hramovima osvećuje se voda. To je svečani obred kojem prisustvuje mnoštvo ljudi, koji osvećenu vodu nose svojim domovima, jer se ta Sveta Vodica - Bogojavljenska, čuva u svakom domu preko cele godine kao velika svetinja, a koristi se samo u velikoj nuždi (bolesti, uznemiravanje od strane zlih duhova).
 
Velika je dilema među vernicima koliko dugo mogu da čuvaju svetu vodicu i šta da rade sa starom kada stigne nova.
 
Koliko se dugo može čuvati Sveta Vodica, naročito ona koja se osvećuje na Krstovdan, Bogojavljenje i Vaskrs? Hakon jedne godine kada, stigne nova vodica, šta se radi sa starom?
 
Sveta Vodica, naročito ona Bogojavljenska (koju narod uglavnom i nosi svojim domovima), može se čuvati neograničeno vreme. Ma koliko je dugo čuvali, ona ne gubi svoju osvećujuću blagodat niti postaje podložna kvarenju. Ima u narodu porodica koje Bogojavljensku vodicu čuvaju po trideset i više godina, s tim što svake godine, od nove vodice, kada je donesu iz crkve, pomalo dodaju u flašu u kojoj drže staru vodicu.
  
 Foto: Kurir / Zorana Jevtić 

No, glavno pitanje je "nakon jedne godine, kada stigne nova vodica, šta da se radi sa starom?" Odgovor na to pitanje, u crkvenim knjigama nepiše, niti ima bilo kakvo pisano naređenje u vezi toga. Ali zato postoji narodno predanje i običaj kojeg je Crkva prećutno usvojila, te je isti stekao predanjsku vrednost, kao i mnoge druge stvari koje se putem predanja u Crkvi čuvaju.
 
Dakle, po tom narodnom predanju, a sada i crkvenom predanju, ukoliko se sva količina Bogojavljenske Vodice ne utroši pobožno u toku godine, onda se taj ostatak, kada stigne nova vodica, sipa u bunar, u reku ili u cveće.
U svakom slučaju tamo gde se neće izložiti gaženju i obesvećenju.

 
Što se pak tiče vodice koja se po domovima sveti za Vaskrs (nikada na Vaskrs), ona se u toku posta može, i treba, uzimati svako jutro po malo pre jela, i tako utrošiti. Ona se upravo i osvećuje sa tim ciljem da bi sveti veliki praznik Vaskrsenje Hristovo dočekali u osvećenim domovima, ali i sa osvećenom dušom svojom (kao hramom Duha Svetoga), čemu pobožno korišćenje svete vodice itekako doprinosi.
 
Osvećena vodica za Krsnu slavu sva se upotrebi na spravljanje slavskog kolača i koljiva, a može i da se ostavi malo za piće da svi članovi doma popiju po gugljaj za osvećenje duše i tela.
 
Mir ti i radost od Gospoda.
 
Episkop raškoprizrepski Artemije

Izvor /stil.kurir.rs/ 

Večeras je Bogojavljanje – VEČERAS U PONOĆ POGLEDAJTE U NEBO I ZAMISLITE ŽELJU

  

ogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Prema predanju u bogojavljenskoj noći otvara se nebo, a ko to opazi, Bog će mu ispuniti svaku želju. Danas je zimski Krstovdan, dan koji se slavi uoči Bogojavljenja i prvi je dan poslije Božića kada pravoslavni vjernici poste.

A noćas, tačno u ponoć, pogledajte u nebo i zamislite želju.
Prema predanju, u bogojavljenskoj noći otvara se nebo, a ko to opazi, Bog će mu ispuniti svaku želju.

Veliki broj ljudi bude budan cijele
noći. Jedan dio zamisli želju tačno u ponoć. Želja, kakva god da je mora
biti jasna i glasna, nedvosmislena…

 
Anegdota

Pripovijeda se kao anegdota da je neki
nestrpljiv čovjek, proturivši u bogojavljenskoj noći glavu kroz prozor i
zureći u nebesa, zbrzan, umjesto da poželi ćup zlata veliki k’o glava,
pogriješio i zaželio glavu k’o ćup zlata. Bog mu želju usliši, ali,
umjesto ćupa zlata, dobi samo glavu veliku k’o ćup, koja mu osta
zaglavljena u prozoru.
Крещение Господне и Святое Богоявление православные празднуют 19 января
 
 
U slavu Jovana Krstitelja
Prema hrišćanskom učenju, Bogojavljenje je jedan od najvećih praznika. Na taj
praznik, na Jordanu je prvi put objavljena tajna Svete Trojice i prvi
put su se zajedno pojavili Otac, Sin i Sveti Duh, koji je u trenutku
krštavanja, u obliku svjetlosnog goluba, sletio na glavu Isusa Hrista.


Sina Božjeg krstio je na Bogojavljenje Jovan Krstitelj, a predanje kaže
da su se u trenutku krštenja nebesa otvorila i čuo se glas Boga: „Ovo
je Sin moj ljubezni, koji je po mojoj volji“.


Bogojavljenje se slavi uvek 19. januara, uoči praznika posvećenog svetom Jovanu Krstitelju.
U narodu se praznik Bogojavljenje, kojim
se završavaju nekršteni dani (12 dana poslije Božića) kada nema
krštavanja, jer Isus Hrist još nije bio kršten, zove i Vodice ili
Vodokršće.

Ta imena potiču od bogojavljenske vodice koja se tog
dana u crkvi osveštava i deli narodu, jer se veruje da ima
čudotvornu moć.Izvor http://vesti.knjazevac.org.rs/ 
Сродна слика   


''Da li je želja pogrešila vreme, ili sam ja želju?''

Крещение Господне (Богоявление). Тропарь и величание Крещения Господня

             


КРЕЩЕНИЕ 2018: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И КАК ВСТРЕЧАТЬ

              "Hristos se krsti" -"Vaistinu se krsti".

Nakon božićnjeg pozdrava "Mir Božji, Hristos se rodi" i otpozdrava "Vaistinu se rodi", na dan Krstovdana srbski narod se pozdravlja sa "Hristos se krsti", a otpozdrav je "Vaistinu se krsti". Taj dan u srbskom krestjanskom narodu je uspomena na dan kad je sv. Jovan Krstitelj kristio Hrista u reci Jordanu.
Сродна слика