понедељак, 28. децембар 2015.

AstroHealing druge čakre


Druga čakra ili drugi energetski centar se nalazi dva ili tri prsta ispod pupka, u predelu između 4. i 5. lumbalnog pršljena. Ova čakra se odnosi na planetu Veneru i njenog dispozitora, kao i na sve druge elemente serije 2 i serije 7 (planete u 2. i 7. kući, vladare 2. i 7. kuće i planete u znacima Bika i Vage).
Ime ove čakre je na sanskritu Svadhisthana, što u prevodu znači slatkoća ili zasladiti i ona deluje na naš emotivni život i osećanja zadovoljstva i sreće kako u partnerskim odnosima kroz osećaj zaljubljenosti i ljubavi (znak Vaga i serija 7), tako i kroz fizička zadovoljstva i čulne užitke u hrani i materijalnim vrednostima (znak Bika i serija 2). Njen element je voda, što upućuje na činjenicu da se ova čakra formira i oblikuje tokom života određenim okolnostima i spoljašnjim uticajima (odnosima), kao što i voda uzima oblik posude u kojoj se nađe. Voda je element rađanja, promene, talenata i ostalih suptilnih, eteričnih aspekata naše ličnosti (analogno 4, 8. i 12. znaku Raka, Škorpiona i Riba) i da bi ovladali ovim elementom, moramo se prepustiti i dozvoliti da emocije slobodno teku kroz nas. Emotivno povezivanje sa ovim centrom daje nam sposobnost da zaronimo u svet čula, da imamo osećaj zadovoljstva, privlačnosti i ispunjenosti jer ova čakra kreira našu motivaciju (unutrašnju i spoljašnju) i potrebu da uživamo u životu. Kroz 2. čakru se kreira, planira, sazreva, ona nam nudi mogućnost da imamo lakoću, lepotu i sreću kako kroz lični sistem vrednosti (ili samovrednovanja), tako i kroz partnerske i ostale odnose, kroz umetnost i stvaranje. Blokiranost emotivnog toka ili preterana emotivna osetljivost stvaraju disbalans u ovom centru kao hipo ili hiper aktivnost.
Druga - sakralna čakra je narandžaste boje, za koju se smatra da je društvena boja koja omogućava pozitivno zračenje i širenje. Inače, ako znamo da narandžasta boja nastaje mešavinom crvene boje (Mars i 1. čakra) i žute boje (Sunce i 3. čakra), jasno nam je da 2. čakra kada je u balansu spaja i uravnotežuje ove dve čisto muške (Jang) energije, jer kao gornji deo 1. Marsove čakre predstavlja njegov cilj, a kao donji deo 3. Sunčeve čakre predstavlja njegovu osnovu. Znači, Venera kao vladar znaka Vage predstavlja balansirajući faktor za naš život na planeti Zemlji koja je predstavljena znakom Bika, čija je takođe vladarka. Zato primarni instinkt za preživljavanje koji imamo iz 1. čakre ima za cilj zadovoljstvo koje ide kroz 2. čakru, a to je osnova za stvaranje svesti o svom bitku i indentitetu (Sunce i 3. čakra). Svaka vrsta motivacije dolazi iz ovog 2. Venerinog centra i od stepena balansiranosti koji tu postoji zavisi i da li su nam motivi pozitivni i podržavajući ili su negativni i urušavajući, kao i koliko možemo sebe da izrazimo kroz emocije, čula i seksualnost. Tek u Venerinom 2. energetskom centru seksualnost koja se kao nagon i animalni instinkt za održanjem vrste pokreće iz 1. Marsovog energetskog centra može da se razvije i ispolji kao seksualno zadovoljstvo. Sama seksualnost se inače ne ispoljava samo kroz seksualni čin, nego i kroz sve ono čime zadovoljna osoba zrači i privlači druge, kao što je smeh i sposobnost za razna čulna uživanja (dodir, ukusi, mirisi). Ovo je centar gde se manifestuju naše želje, a takođe ga zovu i centar ženske moći, kao što je 3. Sunčeva čakra centar muške moći.
Druga čakra je povezana sa polnim žlezdama (jajnici, testisi) i hormonima koje one luče, sa reproduktivnim organima i prostatom, zatim sa lumbalnim delom kičme, bešikom, bubrezima, slezinom, donjim delom stomaka (tanko crevo, slepo crevo) i određenim telesnim tečnostima (urin, menstrualna krv i suze).
Ovaj energetski centar nam određuje emotivni indentitet i da bi bio u balansu, njegova osnovna potreba je zadovoljstvo i privlačenje, a bazični problem koji ga vodi u disbalans je osećaj krivice.
Balansirana 2. čakra daje nam osećaj zadovoljstva, ispunjenosti, senzualnosti, seksualne privlačnosti, kreativnosti, osećaj da zaslužujemo nešto i mogućnost da uživamo u životu, jer imamo sposobnost da uživamo u lepoti, kako u svojoj unutrašnjoj, tako i u spoljnoj lepoti sveta oko nas. Samo sa uravnoteženom 2. čakrom imamo lakoću i poverenje da možemo da se prepustimo drugoj osobi, da vidimo lepotu u svemu, da privučemo u život ono što najdublje želimo (što spoznajemo kroz 4. Mesečevu čakru), da cenimo sve ono što imamo i da budemo zahvalni na tome (Venera je na sanskitu Šukra, što je u prevodu hvala). Naravno, sav optimizam, poverenje i svrsishodnost koji se oseća kroz balansiranu 2. čakru tada dolazi od Jupiterove 6. čakre, jer to omogućava njihovo dobro kruženje. Ovaj drugi krug koji ova dva energetska centra prave je emotivni nivo energije čoveka koji je suštinski, najvažniji u svačijem životu, jer znamo da emocije imaju direktan uticaj i na telo i na fizički nivo, kao i na mentalni nivo i misli, pošto su baza i osnova za ceo misaoni proces. Kruženjem 2. Venerine čakre (Zemlja) i 6. Jupiterove čakre (nebo) stvara se Neptun i 9. čakra (božanski nivo) koji je ostvarenje svih naših ciljeva. U narednim člancima biće svakako više reči i o Jupiteru i 6. energetskom centru i o Neptunu i 9. energetskom centru, ali iz svega pomenutog lako se može zaključiti da je Venera ili 2. energetski centar zapravo materijalni ulaz za ostvarenje viših ciljeva kroz bezuslovnu ljubav i dobrotu, na šta u ostalom ukazuje i mesto egzaltacije Venere u Neptunovom i Jupiterovom znaku Riba.
Uz osećaj lepote i naleta inspiracije istom, naša mašta je sposobna za bilo koju vrstu kreativnog stvaranja i delovanja, bilo da je to konkretno neka umetnost (muzika, ples, slikanje, gluma, pisanje, primenjena umetnost i sl.) ili je to izraženo kroz bilo koju vrstu zanimanja i delovanja, što je i sama reprodukcija i stvaranje potomstva na najbazičnijem nivou. Sposobnost uranjanja u lepotu svih oblika, tolerancija i strpljenje, omogućuje nam da u potpunosti osećamo život i da uživamo u tom doživljaju, jer možemo da imamo harmonične odnose sa drugima. Samo sa balansiranom 2. čakrom imamo dovoljno strpljenja i tolerancije da lagano i prijateljski prihvatamo druge bez prosuđivanja i kritike i da bez ikakvog napora sa njima imamo prijatnu i spontanu komunikaciju.
Disbalans ili poremećaj u 2. čakri nastaje kada je nedovoljno energije u ovom centru ili kada ovde ima previše energije. To se može ispoljiti na fizičkom, emotivnom ili mentalnom nivou, sve u zavisnosti kako je postavljena Venera (pozicija i dispozicija) kao i svi ostali parametri koji sačinjavaju 2. čakru (planete u 2. i 7. kući, vladari 2. i 7. kuće i planete u znacima Bika i Vage).
Na nivou tela ili na fizičkom nivou to može da se odrazi kao određeni problem sa reproduktivnim sistemom (jajnici, testisi), kao slaba plodnost ili neplodnost u najtežim slučajevima, zatim na libido, što se može ispoljiti kao frigidnost ili impotentnost. Osim toga neravnoteža u ovom centru može dati i problem sa bešikom i mokraćnim kanalima ili prostatom kod muškaraca, dok žene mogu imati bolne, neuredne ili obilne menstruacije, ciste na jajnicima, ili probleme u menopauzi. Može postojati neka polna bolest ili herpes kod oba pola, kao i određena ukočenost i bolovi u lumbalnom delu kičme, sve vrste problema sa bubrezima (ciste, kalkuloze, pesak), kao i određeni problemi u donjem stomaku (slepo crevo, tanko crevo).
Kako preko 2. čakre ostvarujemo svoje potrebe za odnosima sa drugima, kako u emotivno bliskim odnosima, tako i potrebu za svim ostalim socijalniim kontaktima, disbalans može da govori o emotivnoj blokadi i preteranoj zatvorenosti, kao i o preteranoj emotivnosti i velikoj kritičnosti. Manjak energije u 2. čakri daje ogorčenost, stidljivost, nepoverljivost, skrivanje emocija, strah od bliskosti, osećaj seksualne krivice, loše socijalne sposobnosti, perfekcionizam, netolerantnost, kritičnost i samokritičnost, preteranu potreba za kontrolom drugih i samokontrolu, jednom rečju - postoji veliki strah od prepuštanja. Krivica je osnovni problem za 2. čakru i uzrok da sebi uskraćujemo nešto što želimo ili pak da budemo nezadovoljni zato što činimo nešto što ne želimo, a samim tim je jako nizak osećaj lične vrednosti. Samosabotaža i blokiranost tada dovode do gubitka motivacije i inspiracije, a što dalje vodi u premor, dosadu, prazninu, besmisao i apatiju.
Prekomerna energija u 2. čakri daje manipulativnost, samoživost, posmatranje drugih kao seksualnih objekata i nestabilnost emocija koje imaju tendenciju da nas preplave u određenim situacijama (kriza u partnerskim ili porodičnim odnosima, PMS, menopauza i sl.). Tada mogu da se jave emotivni ispadi koji deluju kao histerija, zavisnička kriza, bipolarni poremećaji, izlivi ljubomore i posesivnosti usled straha od napuštanja i sl. Ovde često može da postoji emotivna zavisnost i opsesivno vezivanje za neku osobu ili za bilo šta drugo što daje osećaj zadovoljstva ili opuštenosti, kao što je prekomerno konzumiranje hrane, pića, slatkiša i sl. Osim preterane potrebe za čulnim zadovoljstvima, višak energije može da se ispolji i kao izbegavanje svega onoga što se čini teško ili naporno, kao potreba da se sve dobije na lakši ili zanimljiv način, što uglavnom vodi u lenjost i konformizam.
Duhovna životna lekcija ili izazov za 2. čakru je učenje o emotivnom indentitetu i uspostavljanju stabilnih emotivnih granica. Lekciju smo savladali kada uspemo da se prepustimo određenom emotivnom naboju i dozvolimo sebi da osećamo, a potom uspemo da tu radost i zadovoljstvo zadržimo unutar sebe. Kada naučimo da verujemo svojim čulima i da u njima uživamo, to znači da smo uspostavili balans u 2. Venerinom centru, kao i njegovo dobro kruženje sa 6. Jupiterovim centrom. Dobro kruženje energije u ovom srednjem prstenu govori da smo stekli uverenje (Neptun) da zaslužujemo sreću i zadovoljstvo koje imamo, da su lepota (Venera) i istina (Jupiter) jedno i da smo propusni za jedan Viši božanski tok i kosmičku svest.
- U sledećem članku će biti više reči kako se kroz aspekte Venere sa ostalim planetama uočava kvalitet protoka energije kroz 2. čakru.

Druga čakra deluje na naš emotivni život i osećanja zadovoljstva i sreće, kako u partnerskim odnosima kroz osećaj zaljubljenosti i ljubavi (znak Vaga i serija 7), tako i kroz fizička zadovoljstva i čulne užitke u hrani i materijalnim vrednostima (znak Bika i serija 2). Balansiranost ovog centra daje nam sposobnost da zaronimo u svet čula i da imamo osećaj zadovoljstva, privlačnosti i ispunjenosti, jer on kreira našu motivaciju (unutrašnju i spoljašnju) i potrebu da uživamo u životu. Kroz 2. čakru se kreira, planira, sazreva, ona nam nudi mogućnost da imamo lakoću, lepotu i sreću kroz lični sistem vrednosti (ili samovrednovanja), ali i kroz partnerske i ostale odnose, kroz umetnost i stvaranje.
Ovaj energetski centar određuje emotivni indentitet i da bi bio u balansu, njegova osnovna potreba je zadovoljstvo i privlačenje, a bazični problem koji ga vodi u disbalans je osećaj krivice. Na disbalans ukazuje blokiranost emotivnog toka ili preterana osetljivost kao hipo ili hiper aktivnost ovog centra. U natalnoj karti to možemo prepoznati kroz slabo dostojanstvo Venere (ako je u izgonu, padu ili je retrogradna) ili ako je loše postavljena (u nesrodnoj kući i u napetim aspektima). U nastavku će biti reči o aspektima Venere i na koj način se kod napetih aspekata manifestuje određeni disbalans, ali po sličnom principu funkcioniše i disbalans kada je određena planeta u napetom aspektu sa serijama 2 i 7 (planete u 2. i 7. kući, vladari 2. i 7. kuće i planete u znacima Bika i Vage)
U ovom članku biće opisani aspekti Venere sa ličnim planetama, a u sledećem nastavku biće reči o aspektima sa spoljnim planetama (od Jupitera do Plutona).
Venera i Mesec
Odnos Venere i Meseca ili 2. i 4. čakre opisuje da li smo u životu sposobni da privučimo (Venera) ono što želimo (Mesec). Ove dve planete čine unutrašnju motivaciju i kada su one u izazovnom aspektu, tada najčešće i ne možemo da prepoznamo naše najdublje želje i potrebe kako bismo bili potpuno srećni i ispunjeni. Zašto? Potreba za bliskošću, za poverenjem i povezivanjem sa sobom i drugima (Mesec) uglavnom nije praćena osećajem zadovoljstva, sreće i ispunjenosti (Venera) zato što jedno uvek bude na uštrb drugog. U disbalansu ove dve planete ili ova dva centra to može da se ispolji na dva načina. Ako je Venera ili 2. čakra nešto snažnija, a Mesec ili 4. čakra zatvorenija zbog neke emotivne povrede, kod osobe će biti dominantnija senzualnost, seksualnost i sposobnost za uživanjem i hedonizmom, ali bez osećaja da je to stvarno njena želja i unutrašnja potreba (Mesec). U ženskom horoskopu ovaj aspekt ukazuje da ona ima potrebu da ostane večito devojka, da se oblači ili ponaša i u 40-im kao da je tinejdžerka, ili da je stalno nečija ljubavnica, da se oseća nespremnom da osnuje porodicu i postane majka, jer ne može da uđe u Mesec, da postane žena i ostvari emotivnu zrelost. Kod muškaraca će se ispoljiti kao opsednutost svojim izgledom ili kao potreba da bude okružen lepim stvarima, lepim ženama, umetničkim delima i sl. ali da ga to ne inspiriše na ljubav i stvaran osećaj zadovoljstva.
Nasuprot tome, kada je Mesec snažniji i srčani 4. centar otvoreniji, a 2. Venerin centar blokiraniji, osoba tada lako postaje žena i majka, brine se o porodici i deci, ali odustaje od svojih zadovoljstava. Ona npr. nema vremena da se ulepša, da se provede i da uživa u nečemu što voli jer ne može da se prepusti tome. Ne uživa čak ni u bliskim, ni u intimnim odnosima jer je odbacila Veneru, a osećaj bliskosti, što je Mesec, je pretvorila u osećaj brižnosti. Naravno, ostali deo horoskopa će reći u kom delu će se blokiranost druge čakre najviše  ispoljiti, pa će sa snažnijim Marsom osoba mnogo raditi i fizički se iscrpljivati, a odlagati zadovoljstvo, sa snažnim Merkurom biće snažnija logika, kritičnost i nezadovoljstvo (Venera je u padu u Merkurovom znaku Device), sa jakim Suncem osoba će snažnom voljom ugušiti svoju potrebu za zadovoljstvom, itd. U svakom slučaju, ako su ove dve ženske planete u disbalansu, ženski deo je tada na neki način ugušen, tada nema onog mekanog dela, lakoće i finoće i to će se ispoljiti kao prejaka oštrina ili grubost, bez sposobnosti za neku jaču toleranciju.
Na fizičkom nivou se loš aspekt Venere i Meseca ispoljava kao hormonski disbalans, gojaznost, zatim kao česta promena raspoloženja, naglašen PMS sindrom ili kao veći problemi u menopauzi. Na psihičkom nivou odustajanje od zadovoljstava i kreativnosti (Venera) vodi u apatiju, a nesposobnost uživanja u ljubavi i bliskosti (Mesec) vodi u depresiju. Ovaj aspekt takođe u kombinaciji sa još nekim ugrožavajućim faktorima kod žena može da dovede do problema sa ciklusom (odlivi ili učestali ciklusi), zatim može doći do spontanih pobačaja ili neplodnosti.
Balans Venere i Meseca ili 2. i 4. čakre omogućava sposobnost da se privuče (Venera) ono što se najdublje želi (Mesec), da se sa zahvalnošću ceni (Venera) osećaj bezuslovne ljubavi (Mesec) i da se spontano uživa (Venera) u bliskim odnosima (Mesec). Kod žena će ukazati na izražene obline i ženstvenost, na sposobnost da budu srećne i kao žene i majke i kao ljubavnice u isto vreme, jer imaju sposobnost da vole i da budu voljene. Kod muškaraca njihov balans govori da su emocije i eros vrlo važni, da imaju određenu popularnost, protežiranost i voljenost od suprotnog pola i da se uvek nalaze u okruženju lepih ljudi i žena. Kod oba pola ukazuje na određeni umetnički talenat, na dobre manire, na harmoničan brak i mir u porodici, na plodnost i rađanje dece.
Venera i Sunce
Venera i Sunce ili 2. i 3. centar u kontaktu daju osobi mogućnost da spozna (Sunce) svoje najdublje želje i potrebe (Venera). Kako je Venera uvek blizu Sunca, izazovni odnos jedino može biti konjunkciji ili polukvadratu, ali disbalans može postojati i kada je neka od ovih planeta vladar neke malefične kuće ili kada postoji izazovan odnos između planeta iz serije 2 i 7 (druga čakra) sa serijom 5 (treća čakra). U neharmoničnom odnosu se Venera, koja ima potrebu da bude srećna, sukobljava sa svešću, ambicijom, sujetom ili ego problemom Sunca i to će se odraziti na dva načina, u zavisnosti koji je od ova dva centra snažnije postavljen. Kada je Venerina druga čakra snažnija, osoba neće imati svest (Sunce) o onome što tačno želi ili neće biti odlučna (Sunce) da to ostvari. Tako na primer, zbog slabe volje i velike potrebe za uživanjem osoba ne može sebe da ograniči, pa može imati višak kilograma, ali takođe neće ni uspeti da sprovede neku dijetu. Isto tako, zbog slabe volje (Sunce) osoba najčešće prihvata volju drugih kako bi bila prihvaćena, ili će pokušavajući da sebe prikaže u najlepšem izdanju, postati preterano hvalisava.
Sa druge strane, kada je treća čakra (ili Sunce) snažnije postavljena, osoba će zbog prevelike ambicioznosti i određenih planova zanemariti ili odbaciti neke svoje želje i potrebe kao nebitne, ili će zbog prevelikog ponosa, sujete i ega biti netolerantna i nezahvalna prema drugima. U oba slučaja to dovodi do problema u odnosima, a vremenom može doći i do nekog unutrašnjeg nezadovoljstva i depresije. Kada  neka vrlo uspešna, zdrava i vitalna osoba sa jakim Suncem počne da se oseća depresivno i prazno iznutra, iako nema vidljivih razloga za to, može se reći da ima endogenu depresiju. Realno, sve je naizgled idealno i dobro, jer takva osoba nema nekih težih ugrožavajućih spoljnih okolnosti, ali često oseća neku prazninu u sebi, koja vremenom postaje sve veća. Takva osoba je svoje ključne želje koje dolaze od Venere potisnula i sada, umesto da se raduje ostvarenju svojih ambicija, ona se zapravo ne oseća srećnom, a tu prazninu najčešće popunjava raznim konzumentskim potrebama (skupocenim stvarima, nakitom, garderobom, hranom, itd.) Što je praznina veća, ona postaje sve veći kupoholičar ili konzument jer time kompenzuje svoje unutrašnje nezadovoljstvo. Ali ako osoba radeći na sebi uspe da to svesno prepozna, to će joj svakako biti znak da treba nešto da menja kod sebe, kao i da je potrebno da dozvoli da izrone potisnute želje i njena prava potreba.
Sa disbalansom ove dve planete (naročito u slučaju spaljenosti Venere od Sunca) ugrožen je sistem vrednosti, što može dovesti do ozbiljnih problema u odnosima ili prilikom donošenja nekih važnih odluka. Osoba tada ne može da se odluči između dve, a ponekad i više opcija, jer ne zna šta zapravo želi. Ova neravnoteža je povezana sa znakom Vage i ispoljava se kao disbalans na mentalnom, emotivnom ili hormonalnom nivou.
Balans Venere (želja i potreba za srećom i zadovoljstvom) sa Suncem (svest, volja i ambicija) daje osobi svest o onome što želi i snagu da to ostvari. Tada osoba stvari rešava na lidersko harmoničan umetnički način (Sunce i Venera), jer ima dobar i jasan osećaj sopstvene vrednosti, a samim tim i dobar i skladan odnos sa drugima i prema drugima.
Venera i Merkur
Ove dve planete su predstavnici 2. i 5. čakre i opisuju sposobnost osobe da iskaže svoje misli i namere (Merkur) o svojim željama, što  može biti iskazano na prijatan i skladan način kao zadovoljstvo. Suštinski, ove dve planete nikada nisu daleko jedna od druge, tako da mogu praviti samo konjunkciju, polukvadrat i sekstil. Osim polukvadratnog odnosa, disbalans može postojati i kada su ove dve planete loše pozicionirane, u znacima koji se ne vole, ili kada je nešto iz serija 2 i 7 loše postavljeno sa serijama 3 i 6. Tada osoba nije sigurna u svoje mišljenje i mišljenje prepušta partneru ili drugim ljudima jer se zbog krivice, kao osnovnog Venerinog problema, boji da će doneti pogrešan zaključak. Naizgled, ovo može da izgleda kao sličan problem koji ima Venera u disbalansu sa Suncem, ali dok sa Suncem osoba sumnja u svoju moć, sa Merkurom sumnja u svoje mišljenje, odluke i u svoj sistem vrednosti. Osoba suštinski zna šta je odlučila ali u strahu od greške ne može nešto da uradi ili preduzme dok joj neko drugi ne potvrdi da je to dobro. Problem nastaje kada ne doboje potvrdu od druge osobe ili kada pita više osoba od kojih dobija različite odgovore i tada postaje konfuzna, dvosmislena i odaje utisak da ne zna šta zapravo želi.
Ako je Merkur slabiji, osoba će mnogo pričati i stalnim pitanjima za odobravanjem i potvrdom nervirati druge ljude. Ako je pak Venera slabije postavljena, osoba neće moći na pravi način da se izrazi jer sa poljuljanim samovrednovanjem ima strah od odbacivanja od drugih. Iz potrebe da bude prihvaćena i da se dopadne drugima, reči ove osobe mogu biti suviše sladunjave, ulepšane i preljubazne, jednom rečju obesmišljene i drugima će delovati neiskreno, nejasno, neozbiljno, nezrelo ili čak licemerno. Merkur se odnosi na grlenu čakru i u kontaktu sa Venerom predstavlja unutrašnji glas, pa u disbalansu osoba svojom nesigurnošću dovodi u pitanje svoje reči ili svoja osećanja. Da bi se ova osoba povezala, jedini način je da shvati da je normalno da se prave greške i da su one sastavni deo učenja.
Balans 2. i 5. energetskog centra govori da osoba ima poverenje u svoj unutrašnji glas i u svoje mišljenje, kao i da ono što želi, može da realizuje bez potrebe za odobravanjem i potvrdom od drugih.
Venera i Mars
Odnos Venere i Marsa je već opisan u članku „AstroHealing prve čakre“ od 24. avgusta 2015. godine i taj deo članka je ovde u potpunosti prenesen:
Ove dve planete u neudobnom aspektu govore o disbalansu 1. i 2. energetskog centra i da je potreba za osnovnom životnom egzistencijom, preživljavanjem i opstankom (prva čakra) u neravnoteži sa zadovoljstvom i osećajem prijatnosti (druga čakra). To daje strah od neuspeha, razna emotivna razočaranja ili povrede, a rezultat je nemotivisanost osobe. Mars i Venera opisuju spoljašnju motivaciju i u disbalansu daju preopterećenost svakodnevnicom i umor osobe pre nego što i počne neku akciju. Ova osoba može ili da odlaže svoje obaveze koje će svakako kad - tad morati da uradi (prokrastinacija) koja je u skorije vreme proglašena kao bolest od svetske zdravstvene organizacije, ili će suprotno tome previše raditi, pravdajući se prevelikim i preteškim obavezama i odlagati da sebi priušti neko zadovoljstvo (kada je Mars snažnije postavljen u odnosu na Veneru).
Kada je Venera dominantnija, osoba je uglavnom umorna čim ustane ujutru, svakodnevne obaveze ne voli ili su joj dosadne, ne voli posao koji radi i stalno se žali na preopterećenost, ali kako dan odmiče i približava kraj radnog vremena ili obaveza, a nailazi period kada osoba može da se posveti nekim prijatnijim stvarima za nju, ona je sve odmornija i vedrija. To svakako nije logično na fizičkom nivou, jer osoba bi realno trebala da bude najodmornija ujutru, a ne kasnije popodne ili uveče, ali nema spoljnu motivaciju za svoje obaveze. Takođe, ovo govori i o osobama koje stalno odlažu da započnu dijetu jer ne mogu da se nateraju da se odreknu slatkiša ili neke druge hrane koju vole, ili o studentima koji nikako da polože jedan ili par ispita koji im se ne sviđaju, ili da konkretno urade neku akciju ili posao (Mars) koji im nije prijatan. Ponekad su simptomi slabosti toliko naglašeni da osoba ne samo da oseća hroničnu iscrpljenost, nego može bukvalno da beži u bolest da bi izbegla neku obavezu. Ovo je čisto emotivan proces povezan sa telom koji daje osobi potrebu da svoj osećaj lične nesposobnosti, straha od greške i krivice kroz unapred očekivani neuspeh, kompenzuje kroz neko fizičko zadovoljstvo i zavisnost (hrana, seks, slatkiši, spa centri i sl.).
Kada je ova energija u balansu, osoba ima osećaj da može da se nosi sa svojim obavezama, ne precenjuje ih, uglavnom radi ono što joj prija i ne potcenjuje sebe i svoje sposobnosti. Osećaj sreće, zadovoljstva i samoostvarenja joj daje neverovatnu lakoću, ona se ne premara i ne iscrpljuje, ali sve obavi i završi kako treba, bez deficita vremena ili problema sa terminima.

Нема коментара:

Постави коментар