петак, 01. мај 2015.

Da li Bog daje znake?
  U drevnom Izraelu prvosveštenik je nosio prsluk koji je na sebi imao dva kamena pod imenom Urim i Tumim. Kad god bi pred sveštenika bilo izneto pitanje u vezi sa Božjom voljom, on bi tražio od Boga da na to odgovori. Ako bi kamen sa leve strane zasvetleo, to je ukazivalo na božansko odobravanje. Ako bi, umesto toga, zasijao kamen sa desne strane, to je ukazivalo na Božje neodobravanje.
          Da li ste ikad poželeli da ste Izraelac koji na takav način može da dobije odgovor „Da“ ili „Ne“ direktno od Boga?
          Biblija iznosi priču o čoveku po imenu Gedeon kome je anđeo rekao da će on, običan mladić, biti taj koji će osloboditi izraelski narod od stranih ugnjetača. Sumnjajući u svoje sopstvene sposobnosti i pomalo se plašeći da povede oružanu pobunu, Gedeon je uputio predlog Bogu. „Evo, ja ću metnuti runo na gumnu“, rekao je, „ako rosa bude samo na runu a po svoj zemlji suho, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izrailja“ (Sudije 6,37). Tako je te noći Gedeon ostavio vunu napolju. Sledećeg jutra, vuna je bila natopljena vlagom, a okolna zemlja bila je suva. Gedeon je iscedio vunu i napunio punu kofu vode.
          Ali Gedeon je još uvek bio uplašen i zato je tražio od Boga da preokrene znak. „Da obidem runom još jednom“, kazao je, „neka bude samo runo suho, a po svoj zemlji neka bude rosa“ (stih 39). Ponovo je Gedeon ostavio vunu napolju i sledećeg jutra vuna je bila potpuno suva dok je svuda okolo zemlja bila pokrivena rosom.
          Zar ne bi bilo lepo kad bismo svi mogli da dobijemo takvo božansko rešenje za sve svoje zbunjujuće probleme? Bilo je trenutaka kad sam ja morala da donesem neku odluku i kad sam se pomalo „bavila vunom“.
          Poznajem hrišćane koje je Bog zaista vodio nekim posebnim znakom. Međutim, isto tako znam mnoge iskrene hrišćane koji su bili razočarani nakon što su sledili nešto što su smatrali jasnim znakom od Boga. Dakle, šta je to što čini da znaci u nekim situacijama naizgled deluju, a u drugim bedno izneveravaju?
 Da li je Bog kosmički GPS*?
           Osnovno pitanje je zašto mi uopšte tražimo znak. Da li pokušavamo da koristimo Boga kao neki kosmički GPS da bi nam pokazao kako da najkraćim putem stignemo od tačke A do tačke B? Iako je takva želja s naše strane razumljiva, Bog je više zainteresovan za izgrađivanje odnosa ljubavi sa nama.
          Otkrivanje Božjih posebnih planova za naš život je prirodna posledica živog odnosa sa Njim, a ne zamena za njega. U suprotnom, hrišćanstvo postaje jedna praznoverna i plitka navika. Potreban nam je prvo blizak odnos sa Bogom.
          Tada Bog može da odluči da nam se obrati preko Biblije, preko prijatelja, koristeći okolnosti i – zašto da ne – čak i ponekim znakom tu i tamo. A vi ćete u svakoj od tih situacija biti u stanju da prepoznate Njegov glas, jer ćete se navići da Ga slušate kako vam govori.
         Podeliću sa vama pet razloga zbog kojih ne bi trebalo da tražite znak od Boga:
 # da biste išli prečicom
 Zamislite da ja želim bolje plaćeni posao, ali ne želim da uložim trud kako bih ga dobila. Zato se molim: „Gospode, ako želiš da nađem bolji posao, učini da neko dođe i ponudi mi ono što si Ti već odabrao za mene.“ Možda sam malo preterala sa ovim primerom, ali shvatila sam da je u nekim slučajevima kad sam tražila znak od Boga motiv koji se krio iza mog zahteva bio da idem prečicom.
Pisac Danijel Šefer /Daniel Schaeffer/ kaže: „Ako ne dobijemo znak, možemo pomisliti da smo sa neba dobili potvrdu za ’oslobađanje od posla’. U stvari, možemo početi da verujemo da ukoliko na dramatičan način ne dobijemo stopostotnu božansku potvrdu za određeni pravac u životu, ne moramo uopšte ništa ni da radimo.“
Treba povesti računa da traženje Božje volje ne pretvorimo u način da svu odgovornost i sav posao stavimo u Božje ruke.
 # da biste zanemarili Božju otkrivenu volju
 Koliko god to izgledalo kontradiktorno, mi ponekad možemo tražiti znak ne zato što želimo da otkrijemo Božju volju, već zato što nam se ne dopada ono što je Bog već otkrio. Na primer, novopečeni vernik, pošto je upoznat sa učenjem o desetku i darovima i pošto mu se ta ideja ne dopada, može početi da se moli: „Gospode, ako zaista želiš da dajem desetak, onda učini da mi šef da povišicu od 15%.“
 # da biste potvrdili odluku koju ste već doneli
 Valam predstavlja primer ovakve vrste ponašanja. Ovaj prorok je imao dovoljno smelosti da pita Boga da li bi mogao da ode i prokune Izraelce. Bog je, očigledno, na njegovu molitvu odgovorio jednim jasnim „ne“. Nespreman da se potčini, Valam se ponovo molio i, premda nije dobio potvrdan znak, ipak je otišao. On je doneo odluku mnogo pre nego što se pomolio. Traženje dokaza o Božjoj volji bilo je za Valama samo izgovor, način da opravda odluku koju je već bio doneo.
Koliko često se odlučujemo za neki posao, ili investiciju, ili biramo bliske prijatelje na osnovu onoga što sami želimo, a nakon toga padamo na kolena i molimo se: „Bože, molim Te, blagoslovi ove planove“? Poznavati Boga, u suštini znači predati Mu svoju volju i svoje puteve.
 # da biste izbegli čekanje
 Priznajem da, kada razjašnjenje neke zbunjujuće situacije zahteva puno vremena, dolazim u iskušenje da potražim brzi odgovor. To je razlog što znaci mogu biti tako primamljivi. Dok čekamo, mi smo nemoćni i ništa ne zavisi od nas. Pošto ne možemo ništa da uradimo, napetost u nama raste. Ali, traženjem znaka, posebno ukoliko Bogu postavimo neku vrstu vremenskog okvira ili konačnog roka, mi ponovo uspostavljamo kontrolu. Odjednom, Bog treba da odgovori u skladu sa našim rasporedom i tako je naizgled beskrajno čekanje konačno završeno. Učinili smo nešto povodom toga – popravili smo stvar. A pošto smo se sve vreme pretvarali da smo potčinjeni Bogu, ne moramo se osećati krivim.
U svojoj knjizi Doživeti Boga: Poznavati i činiti Božju volju**, Hari Blekabi i Ričard King kažu: „Ako nemate jasna uputstva od Boga u vezi sa nekom stvari, molite se i čekajte. Naučite se strpljenju. Oslonite se na Božje računanje vremena. Njegovo vreme je uvek ono pravo i najbolje. Ne žurite. On možda odlaže davanje uputstava da bi vas naveo da Ga potražite sa više predanja. Ne pokušavajte da preskočite uspostavljanje odnosa kako biste što pre prešli na dobijanje odgovora.“
 # kao talisman ili amajliju
 Postoji opšta zabluda da činiti Božju volju znači živeti „zauvek srećno i zadovoljno“ i izbeći sve vrste neuspeha i patnji. Ukoliko prihvatimo tu zabludu, možda ćemo pokušati da koristimo znake kao talisman ili amajliju da bismo se zaštitili od problema.
U Bibliji postoji mnogo primera ljudi koji su činili tačno ono što je Bog želeo od njih, a ipak su doživljavali teškoće, progonstvo, pa čak i smrt. I sam Isus, kada je bio prikovan za krst, ispunjavao je Božji savršeni plan za Njega. Božje shvatanje uspeha može biti radikalno drugačije od onog što mi imamo na umu. Njegov plan može obuhvatati neke bolne trenutke i odricanja. Ako smo ozbiljno odlučili da sprovodimo Božju volju, treba da budemo spremni da se držimo Njegovih planova čak i kada nas to boli.
 Kako možemo znati šta je po Božjoj volji?

Molitva. Bez obzira da li je reč o većoj ili manjoj odluci, tražite od Boga da vam pomogne da razumete Njegovu volju. Ovo je posebno važno kada je reč o najznačajnijim životnim odlukama, kao što je stupanje u brak ili izbor zanimanja. Čekanje. Mi ljudi ne volimo da čekamo. Želimo odmah da znamo u kom pravcu da krenemo. Međutim, ukoliko trenutna odluka nije neophodna, dobar način da se upozna Božja volja jeste sačekati razvoj situacije – i moliti se dok čekamo. Sveto Pismo. Da li Biblija nudi savetovanje? Naročito u donošenju moralnih odluka, biblijski saveti su neprocenjivi. Znaci. Kada tražimo znak, neka to bude deo prirodnog toka događaja. Na primer, ako hoćemo da znamo Božju volju o tome da li da se preselimo na neko drugo mesto, tražimo od Boga da nas vodi tako što će dovesti kupca za naš dom ukoliko je taj korak u skladu sa Njegovom voljom. Ljudska sloboda. U nekim slučajevima, Bog može biti zadovoljan bilo kojim izborom koji napravite. Stoga, nakon molitve i čekanja, ukoliko se nikakav jasan odgovor ne pojavi, upotrebite svoju sposobnost rasuđivanja.
(Vanessa Pizutto)

___________________
*GPS /Global Positioning System/ - globalni satelitski navigacioni sistem
**Harry Blackaby and Richard King, Experiencing God: Knowing and Doing the Will of God

Izvor

Нема коментара:

Постави коментар