субота, 02. мај 2015.

Akatist Blaženoj Matroni Moskovskoj

 

praznuje se 19 . aprila (02. maja)

Kondak 1.
Izabrana Duhom Božijim od pelena detinjih, blažena starice Matrono, slepoću i nemoć telesnu ka očišćenju duhovnom od Boga primila jesi, darom prozrenja i čudesa obogatila se jesi, i vencem netruležnim od Gospoda ukrasila se jesi. Toga radi i mi blagodarno, venac pohvalni prinosimo ti, vapijući:
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Ikos 1.
Kao anđeo u telu javila se jesi na zemlji, blažena Matrono, ispunjavajući volju Božiju. Ako je i rođenje tvoje u slepoći telesnoj bilo, no Gospod, koji umudruje slepe i ljubi pravedne, prosveti duhovne oči tvoje, da bi poslužila ljudima i da bi javio dela Božija kroz tebe. Mi pak s ljubavlju vapijemo ti ovako:
Raduj se, od detinjstva Bogom izabrana!
Raduj se, blagodaću Duha Svetoga od pelena osenjena!
Raduj se, darom čudesa izmlada obogaćena!
Raduj se, premudrošću od Boga, sviše, ispunjena!
Raduj se, jer si misaonim očima volju Božiju prozirala!
Raduj se, jer si slepe umom, mudrace ovoga veka, posramila!
Raduj se, jer si duše zabludelih ka Bogu privodila!
Raduj se, jer si žalosti i tuge utoljavala!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 2.
Videći ljudi i jerej, kada te krštavaše, blažena, čudni stub od oblaka nad glavom tvojom i mirisno blagouha nije veliko, udiviše se, šta će ova devojčica biti, pevajući Bogu: Aliluja!

Ikos 2.
Razum imajući prosvećen, sveštenik Božiji Vasilije pozna, kako je krštavana od njega sasud blagodati Božije, i tebe, pravedna mati Matrono, devojčicom svetom nazva. Od našeg pak usrđa prinosimo ti ove pohvale:
Raduj se, u svetoj kupelji, blagodaću Svetoga Duha, oblagouhana!
Raduj se, jer si na grudima tvojim krst urezan imala!
Raduj se, molitvenice, od Boga ljudima darovana!
Raduj se, svećo neugasiva, koja pred Gospodom sijaš!
Raduj se, darom čudotvorstva od Boga proslavnjena na zemlji!
Raduj se, jer si vencem neuvelim od Gospoda uvenčana na nebu!
Raduj se, jer milosti Božije grešnim objavljuješ!
Raduj se, jer od istočnika vode žive, žedne napajaš!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 3.
Silu Božije blagodati osetivši, još u detinjstvu istinski, Matrono blažena, ka ikonama si svetih ustremila se i čistim srcem i dečjim ustima hvalu Bogu uzvikivala si: Aliluja!

Ikos 3.
Imajući od Boga dar prozrenja, još iz detinjstva, blažena mati, skriveno u srcima onih koji dolazahu k tebi videći, i njima buduće, kao sadašnje kazujući, mnoge ljude na put blagočešća uputila si. Toga radi proslavljajući Boga, koji umudruje slepe, vapijemo ti ovako:
Raduj se, divna providnice!
Raduj se, skrivenih grehova obličiteljko!
Raduj se, pomračenih duhom presvetla nastavnice!
Raduj se, zabludelih milostiva putevoditeljnice!
Raduj se, zvezdo, koja pokazuješ put vernim!
Raduj se, svećo, koja u tami ovoga veka, svetliš!
Raduj se, jer si jedinome Bogu poslužila;
Raduj se, jer đavolske zamke, blagodaću Duha Svetoga, uništavaš!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 4.
Bura nedoumica i smutnji, radi čudesa tvojih, u ljudima razveja se, mati blažena, i oni, Gospoda koji ih urazumljuje, divnom u svetima svojim, proslaviše i pohvališe tebe, Bogu pak sa blagodarnošću zapevaše: Aliluja!

Ikos 4.
Slušahu ljudi, mati Matrono, kako pomoć u duševnim i telesnim neduzima daruješ, dolazaše k tebi sa nadom, i, savet blagoprijatan, i isceljenje dobijahu, blagodareći Bogu, zapevaše tebi:
Raduj se, jer dušom bolne i stradajuće primaš!
Raduj se, jer mir nevoljnim dušama daruješ!
Raduj se, u zabludama istinska urazumiteljko!
Raduj se, blagočešća učiteljice!
Raduj se, žalosti naših utoliteljko!
Raduj se, u nevoljama utešiteljko!
Raduj se, blaga bezsrebrenice!
Raduj se, od svih bolesti besplatna lekarko!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 5.
Kao Bogom vođena zvezda zasijala si, blažena mati Matrono, u dane zlog i teškog vremena u Otadžbini Ruskoj, kao nova ispovednica, igo Hristovo smelo i bezbojazno kroz sav svoj život pronela si, i blagodaću Božijom ukrepljavana, darivala si urazumljenje onima koji su u nedoumicama, stradajućim utehu, bolesnim isceljenje, da bi blagodarno klicali Bogu: Aliluja!

Ikos 5.
Videći ljudi Rusije mnoga čudesa i isceljenja blagodaću Božijom od tebe darivana: hromima - hod, raslabljenim i koji na odru leže - isceljenje, posednutima - odgnanje duhova zlobe, ustremiše se ka tebi, mati, kao ka nepresušnom izvoru, od kojeg pijući obilno, umilnim srcem zapevaše tebi ovako:
Raduj se, jer si na put pravi od detinjstva prizvana!
Raduj se, pravednice, od Boga nam darovana!
Raduj se, isceliteljko, koja slabosti naše isceljuješ!
Raduj se, jer nam u oskudicama našim brzo pomažeš!
Raduj se, jer nas dušekorisnim savetima urazumljuješ!
Raduj se, jer nedoumice naše brzo razrešuješ!
Raduj se, jer nečiste duhove od ljudi odgoniš!
Raduj se, jer nas od svakog zla molitvom tvojom ograđuješ!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 6.
Kao predskazatelj svetosti i pravednosti života tvoga, blažena mati, javi se sveti i pravedni otac Jovan Kronštatski, kada te ugleda u hramu i naimenova te kao svoju naslednicu i osmi stolp Rusije. Svi pak, čuvši ovo, proslaviće Gospoda, uskliknuvši mu pesmu: Aliluja!

Ikos 6.
Zasija molitvama tvojim, mati Matrono, svetlost blagodati Božije u srcima onih koji ne poznaju Boga i gresima mnogim Njega prognevljuju. Oni pak, videši čudesa, tobom savršavana, obraćahu se ka Gospodu, proslavljajući te ovako:
Raduj se, jer si podvizima tvojim Boga proslavila!
Raduj se, jer si nam slavu Božiju javila!
Raduj se, jer si neverne na pravi put upravila!
Raduj se, jer si gresima oskvernjene molitvama tvojim očistila!
Raduj se, jer nas ka pokajanju prizivaš!
Raduj se, jer nas urazumljuješ da za sve blagodarimo Gospodu!
Raduj se, jer nas poučavaš da ljubimo hram Božiji!
Raduj se, jer u ogradu crkvenu rasute ovce sabiraš!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 7.
Hoteći Presvetu Vladičicu našu Bogorodicu dostojno proslaviti, mati Matrono, naredila si ljudima svečastnu ikonu Njenu nazvanu "Iskanje onih koji ginu"¹ naslikati, i u hramu Božijem sela tvoga postaviti, da svi koji gledaju na svetli lik Prečiste, sa umiljenjem je pohvale, a Gospodu zapevaju: Aliluja!

Ikos 7.
Novu te zastupnicu, molitvenicu i posrednicu ka Bogu darova Gospod u teške godine ljudima Rusije, kada mnogi odpadahu od Svete Crkve, a ti, pak, mati, maloverne i zabludele poučavala si rečju i delom, pokazujući divna čudesa Božija. Zbog toga te proslavljamo ovako:
Raduj se, zemlje Ruske neumorna pečalnice!
Raduj se, spasenja našeg posrednice!
Raduj se, Boga, Pravednoga Sudije, umilostiviteljko!
Raduj se, nedužnih i uvređenih pokroviteljko!
Raduj se, nemoćnih i beznadežnih pomoćnice!
Raduj se, ti koja protiv duhova zlobe neprestano vojuješ!
Raduj se, jer strahuju od tebe knezovi besovski!
Raduj se, jer se radi tebe raduju Anđeli i ljudi!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 8.
Neobično je bilo malovernim i nerazumnim, kako slepa od rođenja videti i znati može ne samo sadašnje, nego i buduće, i ne poznaše silu Božiju u nemoći ljudskoj ostvarenu. Mi pak, blažena mati, premudrost Božiju na tebi javljenu gledajući, vapijemo Bogu: Aliluja!

Ikos 8.
Svakojake muke i uvrede, izgnanja i ukore pretrpela si, blažena mati, ne jadikujući zbog toga, no za sve blagodareći Bogu. Time pak i nas poučavaš da trpeljivo nosimo krst svoj, tebi odajući veliku hvalu:
Raduj se, jer si u molitvi neprestano prebivala!
Raduj se, jer si duhove zlobe postom i molitvom odgonila!
Raduj se, jer si mir blagodatni stekla!
Raduj se, jer si ljubavlju tvojom mnoge oko sebe spasila!
Raduj se, jer si životom svojim mnogo ljudima poslužila!
Raduj se, jer si i po smrti tvojoj ljudima neprestano pomagala!
Raduj se, jer si i sada našim prošenjima topla uslišiteljka!
Raduj se, jer one koji se nadaju na tvoju pomoć ne ostavljaš!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 9.
Svakakve žalosti i bolesti ako si i pretrpela, mati Matrono, vodeći borbu sa silama tame, izobličavajući zamke i lukavstva njihova, izgoneći de mone iz đavoimanih, ipak, sve do kraja života svoga pomagala si stradajućim, nevoljnim i žalosnim, uvek pevajući Bogu: Aliluja!

Ikos 9.
Ni mnogorečiti mudraci ne mogu dostojno proslaviti sveto življenje tvoje i čudesa, silom Božijom tobom učinjena, predivna starice. Mi pak, hoteći u psalmima hvaliti Boga u svetima njegovim, i pokretani srdačnom ljubavlju, usuđujemo se pevati tebi ovako:
Raduj se, jer si uski put i tesna vrata izabrala!
Raduj se, jer si mnogim dobrodeteljima prosijala!
Raduj se, jer si sve prolazno u životu tvome odbacila!
Raduj se, jer si smirenjem kao vencem dragim ukrašena!
Raduj se, jer si jevanđelski, kao ptica nebeska, na zemlji poživela!
Raduj se, jer si Sinu Božijem, koji nije ima gde glavu skloniti, sledovala!
Raduj se, jer se sada u obiteljima rajskim veseliš!
Raduj se, jer i nas grešne, koji se molimo tebi, milošću tvojom ne ostavljaš!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 10.
Želeći spasti mnoge ljude stradanja, od telesnih i duševnih nemoći, svenoćno si prebivala, pravednice Božija, u molitvi, proseći im pomoći i ukrepljenja od Gospoda našeg Isusa Hrista, pevajući mu: Aliluja!

Ikos 10.
Stena i pokrov bila si u dane života tvojega, blažena mati, svima koji pribegavaju k tebi, i po smrti ne prestaješ zauzimati se pred Bogom za ljude, koji sa verom pritiču ka grobu tvome. Zato onda, usliši sada i nas, grešne, tužne i ojađene, bolestima i mnogim žalostima obuzete, i pohitaj u pomoć tvojim molitvama, svima koji ti vapiju:
Raduj se, uvređenih brza zaštitnice!
Raduj se, onih koji trpe lišavanja utešiteljnice!
Raduj se, česnog supružništva zaštito!
Raduj se, svih onih koji su u neprijateljstvu istinsko pomirenje!
Raduj se, nepravedno na sud odvedenih zaštitnice!
Rraduj se, i za krive pred sudom zemnim milostiva k Bogu moliteljko!
Raduj se, bezdomih pristanište!
Raduj se, svih koji te zovu zastupnice!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 11.
Pevanje Angelsko slušala si, česna mati Matrono, još dok si na zemlji živela. Nauči i nas, nedostojne, kao što priliči slaviti Boga, u Trojici poštovanoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, Njega koga neprestano nebeske vojske veleglasno veličaju pevajući: Aliluja!

Ikos 11.
Svetozarnom svetlošću sija žitije tvoje, blažena Matrono, osvetljujući mrak mnogosujetnog sveta ovog, i privlači ka sebi duše naše: da bi se i mi lučom blagodati Božije ozarili i skorbni put privremenog života bogougodno prošli i dostigli do Carstva Božijeg, gde se ti, mati, sada nalaziš, i slušaš glas nas koji te dozivamo:
Raduj se, svećo Božija, koja neprestano goriš!
Raduj se, bisere česni, koji nas blistanjem svetinje tvoje ozaruješ!
Raduj se, cvete dobromirisni, koji nas Duhom Svetim omirisuješ!
Raduj se, kamenu vere, koji malodušne u pobožnosti utvrđuješ!
Raduj se, zvezdo presvetla, koja nam pravi put ukazuješ!
Raduj se, dobri ratniče Hristov, koja mačem molitve demonske mreže kidaš!
Raduj se, jer je svo žitije tvoje sveto i neporočno!
Raduj se, jer je i smrt tvoja pred Gospodom čestna!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 12.
Blagodat Božiju obilno još od pelena primila si, mati blažena, koja je neprestano bila s tobom u sve dane života. Verujemo nesumnjivo, da i po uspenju tvome blagodat ova prebogato prebiva s tobom. Toga radi pripadajući molimo se: ne liši i nas, koji još stranstvujemo na zemlji, pomoći tvoje i zastupništva, moleći Gospoda da pomiluje sve, koji Mu kliču: Aliluja!

Ikos12.
Opevajući mnoga i divna čudesa tvoja, mati Matrono, proslavljamo Boga, koji je darovao gradu Moskvi i Otadžbini Ruskoj u dane bezboštva i gonjenja tebe, nepokolebivi stub blagočešća i vere. Sada pak, blažena mati, blagodarnim srcem proslavljamo tebe ovako:
Raduj se, jer si mir Hristov u duši svojoj stekla !
Raduj se, toga radi mnoge si ljude oko tebe ka Bogu privela!
Raduj se, jer si u istinski nemoćnom telu svome, silu Božije blagodati pokazala!
Raduj se, jer si u obretenju česnih moštiju tvojih Božiju milost nama javila!
Raduj se, jer si zbora Moskovskih svetih, izrazito ucvetanje!
Raduj se, grada Moskve preslavno ukrašenje!
Raduj se, Otadžbine naše prisna pred Bogom starateljko!
Raduj se, jer ka pokajanju i molitvi za zemlje Ruske sve prizivaš!
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla ka Bogu za nas molitvenice!

Kondak 13.
O, blažena mati, usliši sada ovu hvalebnu pesmu kojom opevamo tebe i isprosi nam od Gospoda Isusa Hrista otpuštenje grehova, mirnu hrišćansku končinu i dobroga odgovora na strašnom sudu Njegovom, da se i mi s tobom udostojimo, u naseljima rajskim, slaviti Svetu Trojicu, pevajući: Aliluja!
(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

Molitva
O, blažena mati Matrono, duhom na nebesima pred prestolom Božijim predstojeći i, telom pak na zemlji počivajuvši i danom ti sviše blagodaću, razna čudesa točeći. Pogledaj sada milostivim okom tvojim na nas grešne, u tugama, bolestima i grehovnim iskušenjima dane svoje provodimo, uteši nas očajne, isceli naše ljute neduge, popuštene na nas od Boga, po gresima našim, izbavi nas od mnogih nevolja i neprilika, umoli Gospoda našeg Isusa Hrista da nam oprosti sva naša sagrešenja, bezakonja i grehopade, kojima mi od mladosti naše sve do današnjeg dana i naša sagrešismo, da tvojim molitvama zadobivši blagodat i veliku milost, proslavimo u Trojici jedinoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Blažena matuška Matrona,se upokojila u Gospodu 2.maja 1952 godine.
Na današnji dan prije tačno 63 godine.

Нема коментара:

Постави коментар